Profiel

Poll

Wat wordt jouw (loop)doel voor 2013?

Een marathon lopen
Afvallen
Conditie behouden
Mijn grens verleggen
Meer sporten dan in 2012

Disclaimer

Bij het aanmelden als deelnemer van Samenlopen.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel en alle vormen van contact met andere deelnemers. Door je in te schrijven als deelnemer ga je akkoord met onderstaande punten:

  • Je gebruikt de diensten van Samenlopen.nl uitsluitend voor persoonlijk contact en gebruikt je profiel niet voor commerciële doeleinden.
  • Het is niet toegestaan om Samenlopen.nl te gebruiken voor het plaatsen of verspreiden van aanstootgevende zaken zoals beledigende teksten of pornografisch materiaal.
  • Het is niet toegestaan om met opzet foutieve informatie in je profiel op te nemen of je voor te doen als iemand anders.
  • Het is niet toegestaan om deelnemers te blijven benaderen nadat zij expliciet hebben verzocht het contact stop te zetten.
  • Als een profiel beledigende elementen bevat, mag Samenlopen.nl het profiel verbergen totdat de beledigende elementen zijn gewijzigd of verwijderd.
  • Om misbruik te voorkomen is er op je profielpagina geen ruimte voor persoonlijke contactgegevens zoals adres, telefoonnummers, e-mail adres, internetadressen of chatgegevens (zoals een MSN-adres of een ICQ-nummer). Deze gegevens kunnen enkel tussen deelnemers onderling worden uitgewisseld door middel van het sturen van een bericht naar een andere deelnemer. Dit bericht is alleen zichtbaar voor de geadresseerde.

Samenlopen.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers die deze regels overtreden te bannen of te schorsen. Als een profiel beledigende elementen bevat, mag Samenlopen.nl het profiel verbergen totdat de beledigende elementen zijn aangepast. Samenlopen.nl kan de inhoud van een profiel ook blokkeren als er persoonsgebonden gegevens in staan.

Samenlopen.nl behoudt zich het recht om berichten geplaatst op het forum te verwijderen zonder de auteur hiervan te verwittigen.

Samenlopen.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie en de materialen die via onze site geplaatst of verspreid worden. Deze overeenkomst zet uiteen welk gedrag door de site als onacceptabel wordt beschouwd, maar Samenlopen.nl hoeft er niet op toe te zien dat deelnemers zich aan deze overeenkomst houden.

Samenlopen.nl leest de inhoud van vertrouwelijke berichten niet en past geen selectieprocedure toe op de profielen die Samenlopen.nl-deelnemers op de site plaatsen. Het is niet de verantwoordelijkheid van Samenlopen.nl om complicaties tussen deelnemers op te lossen.

Alle materialen en informatie op Samenlopen.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden gebruikt zonder toestemming van Samenlopen.nl.

Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Publiek gemaakte gegevens mogen bijgevolg geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.

Publiek gemaakte gegevens mogen dan ook niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

Beperking van aansprakelijkheid: Samenlopen.nl is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van Samenlopen.nl. Bovendien doet Samenlopen.nl afstand van alle aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers of gebruikers, in welke vorm dan ook.